ครบรอบ 3 ปี Carbon Markets Club ปรับตัวยุคโลกเดือดกับงาน “READY, SET, NET ZERO with Carbon Markets Club”


ครบรอบ 3 ปี Carbon Markets Club ติดอาวุธให้องค์กร และบุคคล ปรับตัวยุคโลกเดือดกับงาน “READY, SET, NET ZERO with Carbon Markets Club” จากสมาชิกตั้งต้น 11 องค์กร สู่สมาชิกประเภทองค์กรและบุคคลรวมกว่า 1,000 ราย อัพเกรดเครื่องมือประเมินคาร์บอนคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร พร้อมแพลตฟอร์มการซื้อขายคาร์บอนเครดิต  แนะนำแอปพลิเคชัน “My CF” เครื่องมือประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส่วนบุคคล

Carbon Markets Club (CMC) คลับรักษ์โลกลดก๊าซเรือนกระจกแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งโดยบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และองค์กรก่อตั้งรวม 11 บริษัท จัดงาน “READY, SET, NET ZERO with Carbon Markets Club” ในโอกาสครบรอบ 3 ปี ของการก่อตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจ SME ในการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ท่ามกลางสถานการณ์ “โลกเดือด เรื่องดุ” โดยมีสมาชิกก่อตั้งและสมาชิก CMC ทั้งประเภทองค์กร บุคคล ผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตร ผู้สนใจและสื่อมวลชนร่วมงานกว่า 400 คน ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 101

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ “Warmer Than in Hell” โดย ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แชร์ถึงภาวะวิกฤตโลกเดือดที่รุนแรง และส่งผลกระทบชัดเจนทั้งกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับความหลากหลายทางชีวภาพ โอกาสใกล้สูญพันธุ์ของสัตว์ ฯลฯ และการต้องร่วมมือกันอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาผลกระทบ

คุณกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บมจ. บางจากฯ และประธาน CMC ได้ บรรยาย “โลกเดือดเรื่องดุ” กล่าวถึงความท้าทายและความเสี่ยงของภาวะโลกเดือด ซึ่งประเทศไทยอยู่ในลำดับ 9 ของโลกที่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงของสภาวะวิกฤติภูมิอากาศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นโจทย์สำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน นำมาซึ่งการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ทั้งในระดับสากลเช่น CBAM หรือ ภาษีก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรป และพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ดังนั้น ภาคธุรกิจ จึงต้องทำความเข้าใจ เตรียมการ ปรับตัว เป็นที่มาของการจัดสัมมนาในวันนี้

ในช่วงเสวนา “Ready, Set, Net Zero: SMEs ปรับตัวอย่างไรในยุคโลกเดือดคุณปวีณา พึ่งแพง ผู้จัดการกิจการเพื่อสังคม บมจ.บางจากฯ ดร.วิชชุวรรณ พึ่งเจริญ ผู้จัดการอาวุโส Energy Innovation Department บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ดร.เอนกประชา แก้วมณี ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจโรงกลั่น บมจ.บางจากฯ คุณเชวง เศรษฐพร ผู้อำนวยการอาวุโส แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบรรษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมพูดคุยแนวทาง ขั้นตอนการปรับตัวสู่องค์กร Net Zero แนะนำการใช้เครื่องมือในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นให้องค์กรทราบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกำหนดแผนในการปรับลดโอกาสทางธุรกิจ ของการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์มการซื้อขายคาร์บอนเครดิต รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME จากธนาคารพาณิชย์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และการให้ความรู้ นอกจากนั้น ยังมีการแนะนำแอปพลิเคชัน “MyCF” เครื่องมือประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับบุคคล จัดทำโดย บางจากฯ และบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเชิญชวนการใช้งาน MyCF ผ่านการสาธิตการใช้งาน MyCF โดย คุณพุฒิพงศ์ พันธนะวรพิน นักกีฬาแฟลกฟุตบอลทีมชาติไทย และเจ้าหน้าที่กิจการ

เพื่อสังคม บมจ.บางจากฯ คุณอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ นักสื่อสารด้าน Climate Change ด.ญ.พีรดา หิรัญพฤกษ์ เยาวชนผู้มีความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมจาก Wellington College International School Bangkok ซึ่งได้ร่วมพูดคุยแนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เริ่ม เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ดำเนินรายการโดย คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย แบไต๋) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด (จำกัด) ผู้ผลิตสื่อ bt beartai

คุณกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธาน CMC กล่าวทิ้งท้ายว่า “CMC มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน ติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการ ในการปรับตัวสู่ Net Zero ซึ่งนอกจากจะเป็นความท้าทายแล้ว ยังเป็นโอกาสทางธุรกิจเช่นกัน โดยมีกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ และเครื่องมือที่จะเป็นประโยชน์กับสมาชิก ซึ่งวันนี้มีมาสคอตเน็ตตี้ (NETTY) เป็นตัวแทนในการช่วยสื่อสารความรู้ต่าง ๆ รวมถึงการร่วมดูแลโลก ด้วยการ “ลด ละ เริ่ม” ลด รอยเท้าคาร์บอน ละ การสร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อม และเริ่ม ได้วันนี้และทุก ๆ วัน”

ภายในงานยังมีSME Climate Clinic ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการปรับตัวสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ รวมถึงแนะนำเครื่องมือและแอปพลิเคชันของ CMC และบูธต่าง ๆ ของบริษัทในกลุ่มบริษัทบางจาก ประกอบด้วย บูธ Bangchak Refinery Low Carbon Products โดยโรงกลั่นน้ำมันบางจากพระโขนง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บางจากที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งภายในและภายนอกประเทศ บูธ BCPG เสนอระบบแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงานสำหรับใช้ในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม บูธบัตรบางจากฟลีทการ์ด อำนวยความสะดวกในการรับบริการเติมน้ำมันที่สถานีบริการ บูธทอดไม่ทิ้ง โครงการรับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปผลิต SAF และบูธ Carbon Markets Club สำหรับสมัครสมาชิกและให้ข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมด้วยเกมสนุก ๆ แทรกสาระความรู้

การจัดงาน “READY, SET, NET ZERO with Carbon Markets Club”  ดำเนินการโดยพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งมีการชดเชยการปล่อยคาร์บอนจากการจัดงานเป็นCarbon Neutral Event และ CMC ได้ชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส่วนบุคคลให้กับผู้ดำเนินรายการและวิทยากรทุกท่านที่ร่วมงานเป็นบุคคลไร้คาร์บอน

Carbon Markets Club ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2564 โดยบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และองค์กรก่อตั้งรวม 11 บริษัท เพื่อสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมา มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิต TVERs และ RECs ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน รวมกันเทียบเท่า 1.5 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และมีสมาชิกประเภทองค์กรและบุคคลรวมกว่า 1,000 ราย

Stay Connected
Latest News