SOS ร่วมขจัด ‘ขยะอาหาร’ และ ‘ความหิวโหย’ เป็นศูนย์ ผ่านความร่วมมือ ZERO SUMMIT 2022

กลับมาอีกครั้งกับงานเสวนาเกี่ยวกับความยั่งยืนทางอาหารที่เน้นย้ำเรื่องขยะอาหาร และความไม่มั่นคงทางอาหาร ZERO SUMMIT 2022 โดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญในวงการอาหารระดับแนวหน้าในประเทศไทย ที่จะมามาร่วมแชร์ความรู้ ประสบการณ์และการปฏิบัติงานจริง และร่วมสร้างแรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ และอุตสาหกรรมภาคอาหารในระดับประเทศอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน!