โลกเปลี่ยน-การเมืองเปลี่ยน “วิกฤติโลกร้อน”กลายเป็นประเด็นหาเสียงใน UK

ปกตินโยบายด้านเศรษฐกิจมักเป็นประเด็นแรกๆของพรรคการเมืองในหลายประเทศในการสร้างฐานเสียงของพรรคการเมืองที่ลงสมัครเลือกตั้งเพราะเรื่องปากท้องและความเป็นอยู่ของชาวบ้านนับเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองต้องใส่ใจเป็นอย่างมาก