PTG เซ็น MOU ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ชลบุรี เปิดโครงการ “สร้างอาชีพ ปั้นบาริสต้า กับกาแฟพันธุ์ไทย” สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

วันเด็กแห่งชาติของทุกปี ในขณะที่เด็กๆ ทั่วไป ตั้งตารอฉลองกิจกรรมวันเด็ก ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆและครอบครัวอย่างสนุกสนาน ยังมีเด็กและเยาวชนอีกส่วนหนึ่ง ที่รอคอยด้วยความหวังว่าจะได้กลับมาอยู่ร่วมกับครอบครัวและดำเนินชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข