PTG เซ็น MOU ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ชลบุรี เปิดโครงการ “สร้างอาชีพ ปั้นบาริสต้า กับกาแฟพันธุ์ไทย” สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

วันเด็กแห่งชาติของทุกปี ในขณะที่เด็กๆ ทั่วไป ตั้งตารอฉลองกิจกรรมวันเด็ก ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆและครอบครัวอย่างสนุกสนาน ยังมีเด็กและเยาวชนอีกส่วนหนึ่ง ที่รอคอยด้วยความหวังว่าจะได้กลับมาอยู่ร่วมกับครอบครัวและดำเนินชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG นำโดย คุณสุขวสา ภูชัชวนิชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี นำโดย คุณชุติเดช ศิริมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ในโครงการ “สร้างอาชีพ ปั้นบาริสต้า กับกาแฟพันธุ์ไทย” เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมเรียนรู้ ฝึกฝน รับผิดชอบและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการประกอบอาชีพในธุรกิจร้านกาแฟ เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัว สังคม ได้อย่างปกติสุขและไม่ก่อให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ โดยพิธีลงนามฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

คุณชุติเดช ศิริมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งเยาวชนส่วนหนึ่งไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เกิดการกระทำที่ผิดไปจากกฎหมายบัญญัติหรือกติกาของสังคม ในขณะเดียวกันช่วงวัยรุ่นก็เป็นช่วงวัยที่สามารถดูแลตนเองได้ดีและมีความรับผิดชอบมากขึ้น พร้อมเข้าสู่สังคมของการทำงาน ดังนั้นการสร้างความมั่นคงด้านความเป็นอยู่ให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ถือเป็นวิธีการแก้ไข บำบัดและฟื้นฟูอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนได้อย่างยั่งยืน”

อีกทั้งในปัจจุบันธุรกิจร้านกาแฟ เป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย การดื่มชา กาแฟ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งในสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานต่างๆ อาชีพบาริสต้าจึงเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในท้องตลาด อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นและการฝึกฝนทักษะเพื่อให้สามารถก้าวสู่การเป็นบาริสต้าที่มีความเชี่ยวชาญได้ ต้องขอขอบคุณ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) สำหรับความร่วมมือในการร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะการประกอบอาชีพและสามารถไปหาเลี้ยงชีพได้แม้ว่าจะออกจากกระบวนการยุติธรรมไปแล้ว”

 คุณสุขวสา ภูชัชวนิชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า  “ด้วยความมุ่งมั่นของพีทีจี ที่อยากเห็นคนไทย ‘อยู่ดีมีสุข’ ซึ่งนอกเหนือจากการสนับสนุนเกษตรกรไทยแล้ว ในด้านการศึกษายังได้พัฒนาโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการมอบพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้ทดลองลงสนามปฏิบัติงานจริงและเตรียมความพร้อมสู่การบริหารธุรกิจในอนาคต และโครงการที่จะเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะอาชีพผ่านรุ่นพี่บาริสต้ากาแฟพันธุ์ไทย เพื่อให้เด็กๆ ได้ทดลองฝึกฝนทักษะและค้นพบศักยภาพในตนเอง”

“ความร่วมมือระหว่าง พีทีจี กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวครั้งสำคัญที่ได้ร่วมกันมอบโอกาสให้เด็กและเยาวชน เหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพบาริสต้า ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เพื่อมอบโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลฯ และผ่านการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ได้เรียนรู้ ฝึกฝน ทักษะการประกอบอาชีพบาริสต้าผ่านการปฏิบัติงานจริง สามารถก้าวสู่การเป็นบาริสต้าที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเพื่อเป็นการบำบัดและฟื้นฟูเยาวชนอย่างครบวงจร ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข” คุณสุขวสา กล่าวเสริม

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)