“อินทรีอีโคฯ”จับมือ“เทสโก้” แปรถาดโฟมเป็นพลังงานหมุนเวียน

อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมมือกับ เทสโก้ โลตัส ทำลายบรรจุภัณฑ์โฟมที่ยกเลิกการใช้ในธุรกิจ 250,000 ถาด ด้วยขั้นตอนการกำจัดโฟมซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนสู่พลังงานความร้อน สามารถทดแทนการใช้ถ่านหินได้มากถึง 2 ตัน สร้างการหมุนเวียนของทรัพยากรอย่างยั่งยืน