อ่านเกม ‘อายิโนะโมะโต๊ะ’ เร่ง Net Zero 2050 ผ่าน ‘กำแพงเพชร โมเดล’ นำร่องสร้าง​ระบบ Bio-Cycle ​มุ่งลด Emission ​พร้อมกันทั้ง 3 สโคป

หลังประกาศเปลี่ยนผ่านธุรกิจครั้งสำคัญของกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับโลก เพื่อมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางของความยั่งยืน เพื่อให้​ธุรกิจสามารถส่งมอบได้ทั้ง Economy Value ควบคู่ไปกับการสร้าง Social Value พร้อมเป้าหมาย​เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ได้ภายในปี 2050  ​