ศึกษาโมเดล “เซ็นทรัล ทำ” ต้นแบบความยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ ที่สร้างและส่งต่อการพัฒนาได้อย่างไม่รู้จบ

“เซ็นทรัล ทำ” ถือเป็นหนึ่งในโมเดลการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความน่าสนใจ เพราะสามารถจับต้องความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งยังเป็นการสร้างต้นแบบการพัฒนาที่สามารถนำแนวคิดและองค์ความรู้ไปต่อยอดได้ในหลากหลายพื้นที่  ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทย หรือแม้แต่ในต่างประเทศที่กลุ่มเซ็นทรัลมีเครือข่ายธุรกิจกระจายอยู่ก็ตาม