อย. อนุมัติแล้ว InnoEco เม็ดพลาสติกรีไซเคิล Food Grade รายแรกของประเทศไทย จากโรงงาน ENVICCO ​

InnoEco เม็ดพลาสติกรีไซเคิล สำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม ที่ผลิตพลาสติกใช้แล้วภายในประเทศไทยทั้ง 100% ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สามารถนำบรรจุภัณฑ์ของ InnoEco  ไปสัมผัสอาหารและเครื่องดื่มได้เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย