เอปสัน ชู Product Excellence ​สร้างนวัตกรรมรักษ์โลก พร้อมหนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใช้ความยั่งยืนปั้นธุรกิจ

Sustainable Value เป็นหนึ่งในแกนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตให้เอปสัน ในฐานะผู้ผลิตเทคโนโลยีการพิมพ์และโปรเจคเตอร์อันดับหนึ่งของโลก จากทั้งหมด 5 แกน ซึ่งสุดท้ายแล้วแต่ละแกนจะตอบโจทย์ในเรื่องความยั่งยืนแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น Smart Technology, Simple Start, S-curve Trend และ Service Excellence