Walmart จับมือ TerraCycle ตั้งจุดรีไซเคิลขยะพลาสติกทุกประเภทจากครัวเรือน​ หวังลดปริมาณตกค้างในธรรมชาติ

การนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์แทนการเพิ่มปริมาณขยะในหลุมฝังกลบ นับเป็นเป้าหมายสำคัญข้อหนึ่งในการดำเนินงานของห้างค้าปลีกใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ อย่าง Walmart ที่ตั้งเป้าปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2040

ธนาคารกรุงศรี ปัก 3 ไมล์สโตน ขับเคลื่อน Net Zero ตอกย้ำวิสัยทัศน์ธนาคารเพื่อความยั่งยืน พร้อมคาดการณ์สินเชื่อ/ ตราสารหนี้ ESG ทะยานได้ถึงแสนล้าน

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) และบริษัทในเครือ ตอกย้ำความเป็นผู้นำภาคการเงินด้านความยั่งยืนบนวิสัยทัศน์ ‘The most sustainable commercial bank in Thailand’ ต่อยอดโครงการ Krungsri Zero Waste ​วาง 3 โรดแม็พสำคัญด้านความยั่งยืน พร้อมภารกิจขับเคลื่อน Race to Net Zero หวังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ (Net Zero Emissions) ช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อโลกและประชาคมโลกอย่างมีนัยสำคัญ