อังกฤษคิดค้นวัสดุทางเลือกจากแบคทีเรีย เพื่อนำมาผลิตรองเท้าแทนวัสดุดั้งเดิมที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม

นับเป็นความก้าวล้ำด้านเทคโนโลยีในการผลิตรองเท้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมก็ว่าได้ เมื่อบริษัท Modern Synthesis ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพในลอนดอน ได้เปิดห้องแล็บเพื่อทำการทดลองนำประโยชน์ของน้ำตาลจากซากพืชและจุลินทรีย์มาใช้เพาะ “microbial textiles” หรือ “วัตถุดิบสำหรับสิ่งทอที่ได้จากจุลินทรีย์” เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตรองเท้า