กล่องนมอย่าทิ้ง ไม่ต้องใช้ชิงโชค แต่สามารถช่วยโลกลดขยะได้

หากคุณเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งที่มีความตั้งใจที่จะกำจัดปัญหาขยะพลาสติกที่ล้นโลกด้วยการสรรหาวิธีต่างๆที่คิดว่าเหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณ ดังนั้นการที่คุณได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่จึงเป็นอีกวิธีที่ดีที่คุณไม่ควรมองข้าม