‘พลิกวิกฤติเป็นโอกาส’ ฟาร์มโคนนมในบอสเนีย สร้างโรงไฟฟ้าจากขยะออแกนิกส์มาใช้ได้สำเร็จเป็นแห่งแรก แม้ได้รับผลกระทบจากภาวะสงคราม

ผลกระทบจากช่วงภาวะสงครามรัสเซียและยูเครน ก่อให้เกิดวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นกระทบไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในยุโรปที่ต้องพึ่งพิงการนำเข้าพลังงานจากรัสเซีย ทำให้หลายประเทศต้องมองหาพลังงานทางเลือกจากแหล่งพลังงานอื่นๆ มากขึ้น