‘ขวดพลาสติกสีรีไซเคิล’ มาแล้ว ‘วิกซอล พาวเวอร์ ขวดสีดำ’ ประกาศตัว FMCG แบรนด์แรกของไทย ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ r-HDPE

ไอ.พี. วัน (I.P. ONE) ผู้นำตลาด FMCG สัญชาติไทย สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการลดขยะจากผลิตภัณฑ์ให้เป็นศูนย์ (Zero Waste)