Coca-Cola ได้ฤกษ์เปิดตัวขวดกระดาษเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสบรรจุภัณฑ์ลดโลกร้อนยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง เพราะหลายบริษัทพยายามพัฒนา คิดค้น เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์นโยบายบริษัทในการลดปริมาณพลาสติกและสิ่งนี้ก็ได้ใจผู้บริโภคที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาโลกด้วยเช่นกัน

ออกตัวแรง!!Coca-Cola เปิดตัวขวดที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลจากทะเลได้แล้ว

หลายๆองค์กรต่างให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาพลาสติกที่เป็นภัยคุกคามของธรรมชาติและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลจึงเป็นเหตุผลให้บริษัทน้อยใหญ่ต้องหาโซลูชั่นส์ที่เข้ากับรูปแบบธุรกิจของตัวเอง