From Grain to Glass Sustainability ขวดจอห์นนี่ วอล์กเกอร์จบสวย ช่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยี่อ

From Grain to Glass Sustainability เป็นโครงการที่คิดนอกกรอบของดิอาจิโอ ที่นำขวดจอห์นนี่ วอล์กเกอร์ หลังการบริโภคแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยการมอบให้บางกอกฟลาวเวอร์ เซ็นเตอร์ไปใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ โครงการนี้จึง WIN WIN ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย ส่วนฝ่าย WINที่ 3 คือลดปริมาณขยะให้โลกใบนี้ด้วย