อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมภารกิจกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปีที่ 4 ‘ทำลายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา’ อย่างยั่งยืน

 อินทรี อีโคไซเคิล สานต่อภารกิจ “ทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว” กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ปีที่ 4 ติดต่อกัน พร้อมทำลายของกลางฯ ให้สิ้นสภาพ ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดของเสียสู่หลุมฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ตอกย้ำผู้นำด้านการจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน