อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมภารกิจกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปีที่ 4 ‘ทำลายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา’ อย่างยั่งยืน

 อินทรี อีโคไซเคิล สานต่อภารกิจ “ทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว” กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ปีที่ 4 ติดต่อกัน พร้อมทำลายของกลางฯ ให้สิ้นสภาพ ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดของเสียสู่หลุมฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ตอกย้ำผู้นำด้านการจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นางสาวสุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการของเสียและการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการกำจัดของเสียอย่างถูกวิธี ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินงานตามมาตรฐาน และการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นแนวทางการทำงานที่นำมาสู่การได้รับความไว้วางใจจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ในการดำเนินการทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

“อีโคไซเคิลได้รับความไว้วางใจจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นผู้ดำเนินการครอบคลุมตั้งแต่การรับมอบ ขนย้ายไปจนถึงการจัดพิธีและทำลายของกลางฯ สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกหน่วยงาน มุ่งเน้นการทำลายของกลางฯ แต่ละประเภทด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ของกลางฯ ทั้งหมดสิ้นสภาพ ตลอดจนการนำของกลางฯ ที่สามารถเผาไหม้ได้ไปเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีของเสียไปสู่หลุมฝังกลบ จึงถือเป็นวิธีการจัดการสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน” นางสาวสุจินตนา กล่าว

ทั้งนี้ ในแต่ละปี ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วออกมาทำลายเป็นจำนวนมาก โดยปีนี้มีปริมาณของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วเข้าสู่กระบวนการทำลายกว่า 1.2 ล้านชิ้น นับเป็นมูลค่าความเสียหายรวมมากกว่า 600 ล้านบาท โดยของกลางฯ ที่นำมาทำลายมีหลายประเภท เช่น เสื้อผ้า นาฬิกา รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง โทรศัพท์มือถือ อะไหล่รถยนต์ สินค้าอาหาร เป็นต้น

สำหรับขั้นตอนการทำลายของกลางฯ อินทรี อีโคไซเคิลจะวิเคราะห์ของกลางฯ เพื่อนำมาทำลายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม วางแผนเส้นทางการขนส่งและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ดำเนินการขนของกลางฯ ผ่านรถที่มีซีลล็อคพร้อมระบบ GPS ติดตามตลอดเวลา กระบวนการทุกขั้นตอนในโรงงานจะมีกล้องวงจรปิด และหน่วยงานรักษาความปลอดภัย เพื่อควบคุมในระดับสูงสุด ตามมาตรฐานการทำลายสินค้าอย่างปลอดภัย (Secure Destruction) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าของกลางฯ ทุกชิ้นต้องถูกทำลายให้สิ้นสภาพจนไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

ทั้งนี้ อินทรี อีโคไซเคิล พร้อมประสานความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการทำลายสินค้าอย่างปลอดภัยเพื่อปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์ โดยการจัดการของเสียอย่างถูกต้องและยั่งยืน

Stay Connected
Latest News