BRANDi แนะธุรกิจ โฟกัสกลยุทธ์ 5 Right สร้างภูมิต้านความเสี่ยงธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม

หลัง​การแพร่ระบาดของโควิด-19 ​​โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ ​โดยเฉพาะโจทย์​การเติบโตในโลกเศรษฐกิจใหม่ ที่​ผู้รอดจำเป็นต้องมีทักษะในการเตรียมความพร้อมและมีความสามารถ​จัดการกับอนาคตที่ไม่แน่นอน หรือ Future-ready ​รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนจากวิกฤตให้กลายมาเป็นโอกาส​​ได้   

คุณปิยะชาติ อิศรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบรนดิ แอนด์ คอมพานีส์ จำกัด ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ระดับองค์กร กล่าวว่า อายุเฉลี่ยของธุรกิจในปัจจุบันลดน้อยลงจากเดิมอย่างมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่เพียง 15 ปีเท่านั้น หรืออาจกล่าวได้ว่า ​ธุรกิจจะหายไปจากตลาดเร็วขึ้นกว่าในอดีต เนื่องจากหลายธุรกิจไม่มีความพร้อมในการรับมือกับปัญหาที่คาดไม่ถึง ประกอบกับระบบเศรษฐกิจในวันนี้ ไม่สามารถวัดผลแพ้ชนะจากแค่ผลกำไร​เท่านั้น ​แต่​ต้อง​สร้างให้เกิด​ความสมดุลและแข็งแกร่งได้ครบทุกมิติของธุรกิจทั้ง Triple Bottom Line หรือ 3P ซึ่งประกอบด้วย Profit People และ Planet ​

ทั้งนี้ ยังจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการ​​เดินหน้า​สร้าง Partnership หรือพันธมิตร โดยเฉพาะความร่วมมือกันระหว่างภาคธุรกิจและรัฐบาล ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกและนำมาสู่​การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นระบบ พร้อ​มทั้งสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนของเศรษฐกิจโดยภาพรวมทั้งการสร้างผลกำไรของธุรกิจ รวมทั้งมีส่วนได้ดูแลผู้คนในสังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ผ่านการโฟกัสตามแนวทาง 5 Rights เพื่อสร้าง​การพัฒนาให้ยั่งยืนได้แบบองค์รวม ซึ่งประกอบด้วย

Right Policy : การมีนโยบายที่ถูกต้อง​

Right Technology : การมีเทคโนโลยีที่ถูกต้อง

Right Data : การมีข้อมูลที่ถูกต้อง

Right Investment : การลงทุนอย่างถูกต้อง

Right Behavior : การมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ​

นอกจากนี้ คุณปิยะชาติ ยังได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในประเด็นของการขับเคลื่อนความยั่งยืน บนเวทีสำคัญระดับโลกในงาน UN High-Level Political Forum on Sustainable Development 2023 (HLPF) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ซึ่งได้มีการติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ของหลายภาคส่วนทั่วโลก พร้อมได้แสดงบทบาทในฐานะตัวแทนกลุ่มภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Business & Industry Major Group) เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของแบรนดิในการขับเคลื่อนความเชื่อและพันธกิจ​ที่ต้องการเปลี่ยนวิธีคิดโลก เพื่อทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น ​ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น​ รวมทั้งผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้อง

“ภาคเอกชน คือ กลไกที่สำคัญและแข็งแรงที่สุดในโลกทุนนิยม เป็นไปไม่ได้เลย ที่เราจะขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยที่เอกชนรู้สึกว่ากิจกรรมเหล่าเป็นแค่การคืนกำไรสู่สังคม โดยที่ไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์หลักทางธุรกิจของพวกเขา แบรนดิจึงมุ่งมั่นในการสื่อสารและส่งต่อแนวคิดในการสร้างความยั่งยืนตลอดทั้งระบบนิเวศ​ และเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของ Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นระบบ” 

Stay Connected
Latest News

“วงษ์สยามก่อสร้าง” ผู้นำธุรกิจบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่าไม่เกิน 2,200 ล้านบาท  ชูจุดเด่น CGIF ค้ำประกัน เรทติ้ง AAA(tha) สูงสุดในตลาด ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน

โครงการ SEED Project ปี 4 รอบภาคใต้ตอนล่าง จัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมและเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา วันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ.2567