SDGs ฉบับเมืองทองธานี… ไม่ใช่แค่กระบวนความคิด แต่ต้องทำอย่างเข้มข้น

บทความโดย คุณพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารโครงการเมืองทองธานี

BRANDi แนะธุรกิจ โฟกัสกลยุทธ์ 5 Right สร้างภูมิต้านความเสี่ยงธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม

หลัง​การแพร่ระบาดของโควิด-19 ​​โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ ​โดยเฉพาะโจทย์​การเติบโตในโลกเศรษฐกิจใหม่ ที่​ผู้รอดจำเป็นต้องมีทักษะในการเตรียมความพร้อมและมีความสามารถ​จัดการกับอนาคตที่ไม่แน่นอน หรือ Future-ready ​รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนจากวิกฤตให้กลายมาเป็นโอกาส​​ได้   

SDG Move ม.ธรรมศาสตร์ ​ชี้งานด้านความยั่งยืนยังเป็น​ไซโล ส่งผลบรรลุเป้าหมายช้าลง 35 ปี พร้อมแนะ 5 แนวทางขับเคลื่อนให้เกิดบูรณาการ

SDG Move โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชี้ระบบทำงานด้านความยั่งยืนปัจจุบันยังเป็นไซโล หากไม่ปรับอาจบรรลุเป้าหมายช้าลง 35 ปี พร้อมแนะปรับวิธีคิด มองมุมใหม่​จากพื้นฐานปัญหาเป็นหลัก พร้อมแนะ 5 แนวทางขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีบูรณาการ

เด็นโซ่ ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ ฉลอง 5 ทศวรรษ ย้ำผู้นำเทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยลดคาร์บอน พร้อมตั้งเป้า Carbon Neutrality ปี 2035

เด็นโซ่ ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ ฉลอง 5 ทศวรรษ เร่งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามแนวทางความยั่งยืน ตั้งเป้าเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2035 (พ.ศ. 2578)