BRANDi แนะธุรกิจ โฟกัสกลยุทธ์ 5 Right สร้างภูมิต้านความเสี่ยงธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม

หลัง​การแพร่ระบาดของโควิด-19 ​​โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ ​โดยเฉพาะโจทย์​การเติบโตในโลกเศรษฐกิจใหม่ ที่​ผู้รอดจำเป็นต้องมีทักษะในการเตรียมความพร้อมและมีความสามารถ​จัดการกับอนาคตที่ไม่แน่นอน หรือ Future-ready ​รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนจากวิกฤตให้กลายมาเป็นโอกาส​​ได้