14 ปี มิลเลี่ยนกิฟท์ มิลเลี่ยนสมายล์ ร่วมส่งมอบอ้อมกอดอันอบอุ่นผ่านของขวัญจากใจคนไทย เพื่อรอยยิ้มของทุกคน

การส่งต่อรอยยิ้มผ่านของขวัญที่บรรจุความห่วงใยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยกำลังใจ และโอกาส มอบให้น้องๆ ในจังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดอื่นๆ   โดย กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับกองทัพบก และภาคีเครือข่าย สานต่อโครงการ “Million Gifts Million Smiles” ปีที่14 (มิลเลี่ยนกิฟท์  มิลเลี่ยนสมายล์) ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้มของทุกคน พร้อมทั้งจับมือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3