ความสุขคูณ 2 Give a Gift Give Happiness มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชวนองค์กรทำของที่ระลึกการกุศล ช่วงเทศกาลปีใหม่!  

ความสุขคูณ2 Give a Gift Give Happiness โดยมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชวนองค์กรต่างๆ สั่งทำของที่ระลึกการกุล มอบให้คู่ค้าทางธุรกิจ ในช่วงเทศกาลปีใหม่!