“เซ็นทรัล ทำ” ส่งตรงข้าวจากแหล่งปลูกสู่มือคุณ พบข้าว 11 สายพันธุ์พื้นเมือง จาก 9 ชุมชน กว่า 7 จังหวัดทั่วประเทศ

“ข้าว” วิถีชีวิตของคนไทยที่ส่งต่อวัฒนธรรมทั้งการกินและการปลูกข้าวแต่ละสายพันธุ์จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีเรื่องราวเล่าขานกันมายาวนาน และเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก