Dow จับมือ IOC ใช้นวัตกรรมก่อสร้างสนามโอลิมปิกโตเกียว 2020 มุ่งสู่การกีฬาคาร์บอนต่ำ

เผยเบื้องหลัง DOW ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการด้านการลดคาร์บอนของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนและล้ำหน้า ที่ช่วยสนับสนุนความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและขบวนการโอลิมปิก ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ IOC