ไทยเบฟสานต่อกิจกรรม Football Sportwear 2024

ผ่านมาแล้ว 4 ปี กับกิจกรรม Football Sportwear 2024 ภายใต้โครงการ eisa (Education Institute Support Activity) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ออกแบบชุดนักฟุตบอลให้กับสโมสรฟุตบอลต่างๆ ผ่านวิชาเรียน  FD395 Special Issue in Fashion Design