TCP Spirit ปี 2 พาศึกษา ‘ดอยตุงโมเดล’ ขยายเครือข่าย​ ‘ตามรอยวิถีไร้ขยะ’ ต่อยอด​เศรษฐกิจหมุนเวียนครบวงจร ตั้งแต่จัดการขยะ ถึงฟื้นฟูทรัพยากร

นำทีมคณะอาสาเข้ามาเรียนรู้ Circular Economy จากพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนและครบวงจรผ่าน ‘ดอยตุงโมเดล’ ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชียงราย ที่มีการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบครบลูป และสามารถบริหารจัดการขยะในพื้นที่ให้เป็น Zero Waste to Landfill ได้เป็นผลสำเร็จ แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ในแต่ละปีต้องต้อนรับคนจากทั่วประเทศจำนวนมากก็ตาม