ด่วน!!! รามาธิบดี จับมือ 9 ชุมชน เปิดศูนย์กักตัวผู้ป่วยสีเขียว “Community Isolation”

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน จิตอาสา 9 ชุมชน จัดตั้ง Community Isolation “ศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด” จำนวน 170 เตียง เพื่อลดการแพร่ระบาดเชื้อและลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล ผ่านเงินบริจาคฯ นำมาพัฒนา ปรับปรุงและเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โควิดที่มีอาการไม่รุนแรง (ระดับสีเขียว) และไม่สามารถทำการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) เนื่องจากเป็นชุมชนแออัดภายในบ้านไม่เอื้ออำนวยในการกักตัวได้