พิษโควิดทำให้ครูที่เมือง Grimsby ต้องแบกอาหารกลางวันหนัก18กก.ส่งตามบ้านนักเรียนยากไร้ทุกวัน

หลังจากที่ประเทศอังกฤษประกาศปิดเมือง (Lockdown) เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ส่งผลให้สถานที่ต่างๆที่เป็นที่รวมคนอยู่เป็นจำนวนมาก  ไม่เส้นแท้กระทั่งโรงเรียนก็โดนปิดไปด้วยด้วยสาเหตุนื้ทำให้ Western Primary School ในเมือง Grimsby ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Lincolnshire ได้เตรียมแผนการช่วยเหลือนักเรียนทันที ด้วยการส่งอาหารกลางวันไปยังบ้านนักเรียน   โดยทีมครูของโรงเรียนเป็นจิตอาสาไปส่งให้ตามบ้านของเด็กนักเรียนยังคงได้รับสิทธิอาหารกลางวันฟรีของโรงเรียนถึงแม้ว่าโรงเรียนจะถูกปิดไปตามมาตรการรัฐ