พบวาฬปากนก29ตัวเกยตื้นตายสาเหตุจากคลื่นโซนาร์เรือดำน้ำและเรือสำรวจแหล่งน้ำมัน

ภาพสะเทือนใจของวาฬเกยตื้นและนอนตายอยู่บนชาดหาดที่เราเห็นตามข่าวหลาย ๆ ครั้งนั้นโดยไม่ทราบสาเหตุนั้น ทำให้ได้แต่สงสัยว่าอะไรเป็นสาเหตุให้วาฬตัวใหญ่ที่แหวกว่ายอยู่ในทะเลลึกต้องขึ้นมาบนฝั่ง เพราะนั่นสะท้อนถึงปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน กับการตายของวาฬตัวแล้วตัวเล่า