ถอดรหัสกู้วิกฤติโควิด-19 ของ “กองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ” ด้วยแนวคิด รวดเร็ว-คล่องตัว-ทั่วถึง

ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาเป็นเวลาปีกว่านั้น กลุ่มมิตรผลและบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดตั้ง“กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” ด้วยจำนวนเงิน 500 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 แก่โรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ หน่วยงานราชการทั่วประเทศ