เอสซีจี ทุ่ม 1 แสนล้าน ขับเคลื่อนช่วงเปลี่ยนผ่านธุรกิจ โชว์โซลูชันเพื่ออนาคต ผ่าน 3 แกนหลัก ‘ลูกค้า เทคโนโลยี ความยั่งยืน’ คาดปี 2030 มีสัดส่วนพอร์ตใหม่ 20-25%

SCG ประกาศขับเคลื่อนธุรกิจสู่ The Next Chapter ​รับมือโลกใบใหม่ที่ต่างไปจากเดิม ทั้งเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและมีความกังวลรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ​ต้นทุนพลังงาน ​การแข่งขันที่สูงขึ้นของภาคธุรกิจ ขณะที่ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง​ บริบทใหม่ๆ ของโลกที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงนำมาสู่การปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในโลกใหม่นี้ ที่เต็มไปด้วยความท้าทาย