SCB EIC คาด EV ทั่วโลก ขายแซงรถอื่นๆ ภายในปี 2578 ส่วนตลาดประเทศไทยปีนี้เติบโต 430% ยอดจดทะเบียนกว่า 4.95 หมื่นคัน

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ให้ข้อมูลว่า ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั่วโลกมีการขยายตัวดีต่อเนื่อง โดยคาดว่าส่วนแบ่งการตลาดในปีนี้จะอยู่ที่กว่า 10% ของยอดขายรถยนต์นั่งทั้งหมด และมีแนวโน้มสร้างยอดขายแซงหน้ารถยนต์ประเภทอื่นๆ ได้ภายในปี 2578 เป็นต้นไป