CKPower ตั้งเป้า NET ZERO EMISSION 2050 ขึ้นแท่นหนึ่งผู้นำผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

CKPower ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่และมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำที่สุดรายหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน ได้วางโรดแม็พ CKP NET ZERO EMISSION 2050 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกมิติของการดำเนินงาน​ และสร้างความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน พร้อมวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงาน ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย​การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593)