หอการค้าญี่ปุ่นฯจับมือ ซีพีเอฟ ทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่ปีที่20 เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

ซีพีเอฟ ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ทำพิธีส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่ให้แก่ 5 โรงเรียนในชนบท รวม 20 ปีของโครงการ ส่งมอบไปแล้ว 132 โรงเรียน  หนุนเด็กและเยาวชนผลิตอาหารในโรงเรียน อิ่มท้องด้วยโปรตีนคุณภาพอย่างไข่ไก่ และเรียนรู้หลักการจัดการธุรกิจเกษตร เพื่อสร้างแหล่งอาหารและความมั่นคงทางอาหาร