หอการค้าญี่ปุ่นฯจับมือ ซีพีเอฟ ทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่ปีที่20 เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

ซีพีเอฟ ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ทำพิธีส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่ให้แก่ 5 โรงเรียนในชนบท รวม 20 ปีของโครงการ ส่งมอบไปแล้ว 132 โรงเรียน  หนุนเด็กและเยาวชนผลิตอาหารในโรงเรียน อิ่มท้องด้วยโปรตีนคุณภาพอย่างไข่ไก่ และเรียนรู้หลักการจัดการธุรกิจเกษตร เพื่อสร้างแหล่งอาหารและความมั่นคงทางอาหาร


สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งมน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และอีก 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านต่างแดน โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา โรงเรียนโนนอุดมศึกษา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู และโรงเรียนส้งเปือย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี เรอิจิ ฟุจิตะ ประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม JCC สมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ ร่วมกันส่งมอบโครงการฯผ่านผู้แทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสุบรรณ์ แหล่ป้อง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมรับมอบ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมน จ.ขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวขอบคุณเจซีซี มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทและซีพีเอฟที่ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ให้โรงเรียนบ้านทุ่งมน จ.ขอนแก่น เพื่อให้นักเรียนมีโภชนาการที่ดี ได้รับสารอาหารครบถ้วน ส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสติปัญญา เป็นโครงการที่ดีและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรอิจิ ฟุจิตะ ประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม เจซีซี กล่าวว่า เจซีซีตระหนักดีถึงความสำคัญของอาหารมื้อกลางวันเพื่อโภชนาการที่ดีของนักเรียน และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กว่า 20 ปีที่ผ่านมา มีส่วนร่วมสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิฯ และซีพีเอฟ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ปีละ 5 โรงเรียน รวมส่งมอบไปแล้วทั้งหมด 132 โรงเรียน

“เข้าสู่ปีที่ 21 เจซีซียังคงให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและในถิ่นทุรกันดาร ได้บริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน และหวังว่านอกจากนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง และชุมชนจะร่วมกันส่งเสริมให้โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน ‘ประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม เจซีซี กล่าว

ด้าน สมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ และ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มุ่งมั่นส่งเสริมโภชนาการที่ดีของเด็กและเยาวชน ผ่านการดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดยในส่วนของซีพีเอฟใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คุณครูและนักเรียน ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการเลี้ยง วิธีการจัดการฟาร์มที่ดี การป้องกันโรค ทำให้มีประสิทธิภาพการเลี้ยงที่ดี รวมถึงการพัฒนาระบบเพื่อติดตามประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ไข่ของโรงเรียน ที่นำระบบ CHATBOT มาใช้ เป็นการรายงานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น ไลน์ สามารถติดตามข้อมูลการเลี้ยง อาทิ จำนวนไก่และอาหาร ผลผลิตไข่ไก่ ไก่ปลด รายงานการเลี้ยง ต้นทุนและรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตไข่ไก่ เป็นต้น

นอกจากนี้ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ ยังสร้างแหล่งอาหารและความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียน โดยนักเรียนนำผลผลิตจากไข่ไก่ส่งเข้าโครงการอาหารกลางวันได้อย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ ชุมชนรอบข้างได้บริโภคไข่ไก่ในราคาถูกกว่าท้องตลาด จากการที่โรงเรียนนำผลผลิตไข่ไก่ส่วนที่เหลือจากส่งโครงการอาหารกลางวันมาขายให้แก่ชุมชน ขณะเดียวกัน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการเลี้ยงไก่ไข่ ได้ฝึกทักษะอาชีพ มีโอกาสเรียนรู้ทั้งด้านการผลิต การจัดการ และการตลาด

“ในช่วงของการระบาดของโควิด 19 ยิ่งสะท้อนว่าโครงการเลี้ยงไก่ไข่ ฯ เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชนอย่างมาก นอกจากมีผลผลิตไข่ไก่เพื่อบริโภคแล้ว หลายโรงเรียนนำผลผลิตไข่ไก่แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือนำมาทำเป็นอาหารแจกจ่ายในช่วงโควิด” สมคิด กล่าว

ปิดท้าย สุบรรณ์ แหล่ป้อง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน กล่าวว่า ในนามของ 5 โรงเรียน ขอขอบคุณหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ซีพีเอฟ และมูลนิธิฯ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของโภชนาการที่ดี สนับสนุนทุนสร้างแหล่งอาหารให้น้องๆเข้าถึงไข่ไก่ ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนคุณภาพดี ทำให้เติบโตทั้งทางร่างกายและสติปัญญา เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ และนักเรียนยังมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะการจัดการธุรกิจเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่ของซีพีเอฟที่อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเลี้ยงไก่ไข่ให้ สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต

Stay Connected
Latest News

นีเวีย จับมือ บิ๊กซี พร้อมอยู่เคียงข้างทุกการดูแล กับโครงการ “นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ชวนมาส่งต่อความห่วงใย ซื้อนีเวีย 1 ชิ้น เท่ากับร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น

ถอดบทเรียนความสำเร็จ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท CPF ผนึกกำลัง สพฐ. ตชด. ยกระดับพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน