4 ปัจจัย​ ซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำในไทย “หนี้ครัวเรือน-สังคมสูงวัย-สภาพอากาศ-ช่องว่างเทคโนโลยี” ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ เพื่อการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

การศึกษาของ Krungthai COMPASS ต่อสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ว่ามีทิศทางเป็นอย่างไรบ้าง รวมทั้งวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่อาจเข้ามากระทบต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำทำให้แก้ไขได้ยากมากขึ้น

‘ผ้าห่มพลังงานแสงอาทิตย์’ อังกฤษเสนอไอเดียพัฒนา ‘สินค้าเพื่อความยั่งยืนแบบพอเพียง’ ที่ทำให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้

การได้เห็นผู้คนโดยเฉพาะคนฐานะยากจนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนนับเป็นเป้าหมายหลักข้อหนึ่งของ Mireille Steinhage นักออกแบบชาวอังกฤษที่ผลักดันให้ตัวเธอเดินหน้าออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ในวงกว้าง

ถ้าปากท้องยังไม่อิ่ม สิ่งแวดล้อมดีไม่ได้? กะเทาะแนวคิด ‘เศรษฐกิจ’ กับ ‘สิ่งแวดล้อม’ กับการเติบโตที่ต้องสวนทางกัน

หลายคนมีมุมมองว่าการเติบโตระหว่างเศรษฐกิจ และการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นเรื่องสวนทางกัน เหมือนความสัมพันธ์แบบ Strength of relationship ที่ 2 ตัวแปรมีความผกผันแบบที่ต้องเลือก เช่น บางประเทศที่ต้องการผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโต ก็ต้องแลกมาด้วยความทรุดโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือระดับมลพิษในประเทศที่สูง