ภาวะโลกร้อนส่งผลให้พืชพันธุ์หลายชนิดทั่วโลกกว่า 40% กำลังเสี่ยงสูญพันธุ์

เมื่อเร็วๆนี้ นักวิทยาศาสตร์ด้านพันธุ์พืช ได้มีรายงานว่า พันธุ์พืชและเห็ดราเกือบ 140,000 สายพันธุ์ หรือคิดเป็น 2 ใน 5 ของพันธุ์พืชของโลกกำลังเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์เนื่องจากมนุษย์รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ธรรมชาติ