คนโสดหลบไป ขอเอาใจคนมีลูก “ดิอาจิโอ”ใจป้ำให้ลาคลอดเลี้ยงลูกได้26สัปดาห์

ดิอาจิโอ ประกาศนโยบายลาคลอดบุตรรูปแบบใหม่ทั่วโลกที่ให้สิทธิ์พนักงานทุกเพศ ลาคลอดบุตรได้ถึง 26 สัปดาห์ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศแลความหลากหลายในองค์กร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562