ดร.ธรณ์ ชี้ ปีหน้าอุณหภูมิโลกสูงแตะ 1.5 องศา ครั้งแรก พร้อมเจอวิกฤต 2 เด้ง ‘โลกร้อน+เอลนีโญ’ ​ส่งผลแปรปรวนหนักขึ้น

ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมชั้นแนวหน้าของประเทศ ได้บรรยายในหัวข้อ  ‘Road to Decarbonization the Series’ โอกาสครบรอบ 2 ปี  Carbon Markets Club คลับรักษ์โลกลดก๊าซเรือนกระจกแห่งแรกของประเทศไทย