เอสซีจี ปรับสวัสดิการพนักงานครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ทุกเพศ-วัย หนุนสังคมแห่งความหลากหลาย ร่วมสร้างสรรค์ทุกความเป็นไปได้ไปด้วยกัน  

เอสซีจี ปรับสวัสดิการพนักงาน “วันลาสำหรับคนทุกกลุ่ม” ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ร่วมสร้างสังคมแห่งความหลากหลาย หนุนพื้นที่และเปิดโอกาสให้ทุกความแตกต่าง สามารถปล่อยพลังความหลากหลายได้อย่างไม่จำกัด เพื่อสร้างความเป็นไปได้ไปด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “Reach Your Possibilities, Embrace Diversity” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลาย (Diversity) ความเท่าเทียม (Equity) และการยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Inclusion)

ความแตกต่างคือพรสวรรค์ และนิยามความสุข ของ ‘ท็อป จิรายุส’ ไม่ใช่ Happiness แต่คือ Fulfillment

ความแตกต่าง ไม่ใช่สิ่งผิด แต่ความแตกต่างคือ พรสวรรค์ และทำให้เกิดการพัฒนา สร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น แต่น่าเสียดายที่วิธีคิดของประเทศ และระบบการศึกษาของไทย กลับฝึกให้เด็กไทยต้องอยู่ในกรอบ ห้ามมีความเห็นแตกต่าง และหากไม่ปฎิบัติตามจะกลายเป็นเด็กหัวดื้อ แปลกแยก ถูกเพ่งเล็ง ทำให้เด็กไทยไม่กล้าที่จะแตกต่าง ทั้งที่เรามีเด็กเก่งๆ เยอะมาก แต่ขาดคนที่กล้าขีดเส้นทางชีวิตให้ตัวเอง และเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ประเทศไทยสร้าง Entrepreneurship ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น