AquiPor ความหวังใหม่ช่วยแก้ปัญหา ‘น้ำท่วมเมือง’ คอนกรีตทางเลือกน้ำไหลผ่านได้ พร้อมช่วยกรองมลพิษจากฝน

นอกจากการเร่งจัดการปัญหาขยะที่ทำให้ท่ออุดตันเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว การมองหานวัตกรรมด้านวิศวกรรมก่อสร้างต่างๆ ​มาใช้สำหรับงานโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อเพิ่มความสามารถในการซึมซับปริมาณน้ำฝนหรือน้ำท่วมขังต่างๆ ก็เป็นอีกหนึ่งโซลูชันส์ที่น่าสนใจเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน