เข้าใจแนวคิด ‘Zero Energy House บ้านพลังงานเป็นศูนย์’ โครงการซีรีส์ใหม่ของเสนา พร้อมเตรียมต่อยอดพัฒนา ‘คอนโด Low Carbon’

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA (เสนา) ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์​ “THE ESSENTIAL LIFELONG TRUSTED PARTNER” ที่สามารถเชื่อมโยงเข้าไปทุกช่วงชีวิตของลูกค้า พร้อมพัฒนาธุรกิจให้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในทุกบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพ​ชีวิตและสร้างให้เกิดการเติบโตได้อย่างยั่งยืน