“สิงห์ เลมอนโซดา” คว้ารางวัล Top Outstanding Brand แบรนด์กลุ่มน้ำอัดลมโดดเด่นที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสูงสุด

“สิงห์ เลมอนโซดา” คว้ารางวัลแบรนด์ที่มีความโดดเด่น หรือ Top Outstanding Brand ประจำปี 2566 จากรายงาน Brand Footprint Thailand 2023 โดยคันทาร์ (Kantar) บริษัทข้อมูลการตลาดและการวิเคราะห์ชั้นนำของโลก วัดจากการเข้าถึงจริงของผู้บริโภค 26.4 ล้านครัวเรือนในประเทศไทย สะท้อนความแข็งแกร่งและความสามารถในการปรับตัวของแบรนด์ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย