เปิดบ้านจันท์ช่วยจันท์ เตรียมความพร้อมให้”ผู้ก้าวพลาด”คืนคนดีสู่สังคม

“หนึ่งเสี้ยวชีวิตฉันเดินทางสายเปลี่ยว ที่มีความเหงาจับในหัวใจ อีกเสี้ยวชีวิตเหมือนตายทั้งที่เดินได้ จากความที่ฉันโง่งม และแล้วชีวิตหลงเดินบนทางสายผิด เดินเซถลำเข้าไป สุดท้ายชีวิตเหมือนตายแต่ยังหายใจ ถูกตัดออกจากสังคม และฉันยังหวัง แปรเปลี่ยนตัวเองให้ดี ให้ได้เลือกเดินบนทางสายใหม่อย่างเช่นทุกคน ขอโอกาสแค่เพียงครั้งเดียว เริ่มต้นเดินบนทางที่ดี อย่างคนทั่วไป และฉันหวังแปรเปลี่ยนตัวเองให้ดี ให้ได้ เลือกเดินบนทางสายใหม่เช่นทุกคน”