‘เนสท์เล่ ไอศกรีม’ ขยายโอกาส สร้างอาชีพ ออกแบบ ‘รถสามล้อไฟฟ้าเพื่อผู้พิการ’ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมพร้อมช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม​

กลุ่มธุรกิจเนสท์เล่ ไอศกรีม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพิ่มโอกาสให้แก่ผู้พิการผ่านการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนในโครงการ “เนสท์เล่ ไอศกรีมมอบรถสามล้อไฟฟ้า” โดยออกแบบและผลิตรถสามล้อไฟฟ้าให้แก่ผู้พิการสำหรับจำหน่ายไอศกรีมเป็นรายแรกของประเทศไทย

ม.มหิดล สร้างโมเดลจ้างงานคนพิการเชิงสังคม เตรียมขยายผลเป็นนโยบายระดับประเทศ

อนาคตของการจ้างงานคนพิการมีแนวโน้มที่ดีขึ้น นับตั้งแต่ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ ปี พ.ศ. 2550 แต่ยังมีหลายสถานประกอบการอยู่ระหว่างการตัดสินใจที่จะเข้าสู่กระบวนการจ้างงานคนพิการ เนื่องจากยังไม่เคยมีประสบการณ์จ้างงานคนพิการมาก่อน