‘เนสท์เล่ ไอศกรีม’ ขยายโอกาส สร้างอาชีพ ออกแบบ ‘รถสามล้อไฟฟ้าเพื่อผู้พิการ’ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมพร้อมช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม​

กลุ่มธุรกิจเนสท์เล่ ไอศกรีม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพิ่มโอกาสให้แก่ผู้พิการผ่านการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนในโครงการ “เนสท์เล่ ไอศกรีมมอบรถสามล้อไฟฟ้า โดยออกแบบและผลิตรถสามล้อไฟฟ้าให้แก่ผู้พิการสำหรับจำหน่ายไอศกรีมเป็นรายแรกของประเทศไทย

นางสาวมณฑา คงเครือพันธุ์ ผู้อำนวยการธุรกิจไอศกรีม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า เนสท์เล่ให้ความสำคัญกับการส่งมอบโภชนาการที่ดี พร้อมการดูแลสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือคนในชุมชน ธุรกิจเนสท์เล่ ไอศกรีม จึงเล็งเห็นการสร้างโอกาสทางอาชีพสำหรับผู้พิการ และริเริ่มโครงการผลิตรถสามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้พิการใช้จำหน่ายไอศกรีมขึ้นตั้งแต่ปี 2563 โดยมุ่งส่งเสริมศักยภาพในการทำงานด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและดูแลครอบครัวได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป เพราะเราเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกันในการประกอบอาชีพ

เนสท์เล่ ไอศกรีม จึงมุ่งมั่นผลิตรถสามล้อไฟฟ้าที่สามารถตอบโจทย์ความหลากหลายของผู้พิการ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็สามารถทำงานเป็นคนขับไอศกรีมเนสท์เล่ได้ อย่างสะดวกและปลอดภัยแน่นอน

สำหรับรถสามล้อไฟฟ้าเพื่อผู้พิการจากเนสท์เล่ ไอศกรีมได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการแต่ละคน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้พิการอย่างเต็มที่ในการทำงาน โดยคำนึงถึงข้อจำกัดในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน นอกจากนี้ ยังออกแบบภาพลักษณ์ของรถให้เหมาะสมกับผู้พิการอีกด้วย เช่น กระจกมองหลังบานใหญ่ ทำให้มองเห็นทัศนวิสัยได้ชัดเจน ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ และยังลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

นอกจากนั้น เครื่องยนต์ไม่มีความซับซ้อน สามารถควบคุมง่าย ด้วยอุปกรณ์คอนโทรลที่เหมาะสมกับผู้พิการที่เคลื่อนไหวไม่สะดวก รวมถึงรูปทรงภายนอกที่เป็นเอกลักษณ์ ดึงดูดใจผู้บริโภค ช่วยเพิ่มโอกาสในทางสร้างรายได้ อีกทั้งยังเป็นรถรักษ์โลก เพราะใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน 100% ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการเติมน้ำมัน ทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน ไม่ปลดปล่อยมลพิษสู่อากาศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเนสท์เล่ในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคมไทยตามหลักการ ESG ทุกมิติ ซึ่งได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา เนสท์เล่ ไอศกรีมยังคงเดินหน้าโครงการเพื่อออกแบบและผลิตรถสามล้อไฟฟ้าเพื่อผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้พิการประกอบอาชีพจำหน่ายไอศกรีมเนสท์เล่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย ซึ่งเนสท์เล่ ไอศกรีม และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญชวนให้ผู้พิการที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามกำหนดเข้ามาร่วมสร้างอาชีพ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างโอกาสที่เท่าเทียมไปกับเนสท์เล่ ไอศกรีม

ผู้พิการที่สนใจเข้าร่วมโครงการและมีคุณสมบัติเป็นผู้พิการที่มีความสามารถในการขับขี่รถ (การได้ยินและการมองเห็นปกติ) มีจิตใจในการบริการ สุภาพ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถติดต่อได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ โทรศัพท์ 02 354 3388 ต่อ 209 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเข้ามาเป็นผู้จำหน่ายไอศกรีมภายใต้ศูนย์สามล้อในเขตกรุงเทพฯ ของเนสท์เล่ มีทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์หลักสี่ ศูนย์สายลวด ศูนย์สาธุประดิษฐ์ ศูนย์วัดกก และศูนย์บางกระดี่

เนสท์เล่ร่วมสร้างคุณค่าให้กับสังคมในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อทุกคน และโลกใบนี้ซึ่งโครงการนี้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการเปิดพลังแห่งอาหารเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับทุกคนในวันนี้และในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนอย่างยั่งยืน

Stay Connected
Latest News

“วงษ์สยามก่อสร้าง” ผู้นำธุรกิจบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่าไม่เกิน 2,200 ล้านบาท  ชูจุดเด่น CGIF ค้ำประกัน เรทติ้ง AAA(tha) สูงสุดในตลาด ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน

โครงการ SEED Project ปี 4 รอบภาคใต้ตอนล่าง จัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมและเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา วันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ.2567