‘โลตัส x โครงการหลวง’ ต่อยอด ‘เลอตอสู่โลตัส’ ปี 2 คัดสรรสินค้าคุณภาพสูง จากยอดดอยสู่กลางเมือง เล็งเพิ่มสัดส่วนสินค้าโครงการหลวงมากขึ้น

โลตัส ​จับมือ มูลนิธิโครงการหลวง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 29 ต่อยอดโครงการหลวง “เลอตอสู่โลตัส” ปีที่ 2 จากยอดดอย สู่ใจกลางเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวเขา และสุขภาพที่ดีของชาวเรา