70% ชาวอเมริกัน​ตกแต่งไฟประดับช่วงเทศกาลปลายปีเฉลี่ย 13,300 บาท ส่วนปริมาณไฟที่ใช้เฉพาะเดือน ธ.ค. เทียบได้กับประเทศเล็กๆ บริโภคทั้งปี

ชาวอเมริกันใช้เงินกับไฟประดับช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองปลายปี เฉลี่ย 384 เหรียญสหรัฐ (USD) หรือราว 13,300 บาท ขณะที่​การใช้​ไฟฟ้า​ในสหรัฐฯ แค่เดือนธันวาคม เพียงเดือนเดียวในการตกแต่งทั่วประเทศ มากกว่าปริมาณไฟที่ใช้เลี้ยงประเทศเล็กๆ ได้ตลอดทั้งปี ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีหลอด​ LED ทำให้ปริมาณการบริโภคไฟฟ้าลดลงได้